PRAVIDLA BEZPEČNÉHO LEZENÍ NA LEZECKÉ VĚŽI

Před lezením na věži je nutno absolvovat lezecký kurz. Teoretické znalosti nemohou nahradit praktický výcvik.

Lezení je riziková činnost a nedodržení základ pro bezpečné provozování horolezectví může způsobit vážné zranění nebo smrt.

 Výstup na Lezeckou věž je možný pouze s certifikovaným lezeckým vybavením.

Lezecká věž je určená pro lezení pouze s jištěním a poskytuje možnost výstupů cest v různých obtížnostech.

Chyty a stupy se mohou při lezení otočit nebo prasknout což může způsobit pád.

Zvažte objektivně své možnosti a nepřeceňujte se.

Lezení bez zajištění je ZAKÁZÁNO!!!

Je zakázáno jakkoliv poškozovat věž a manipulovat s chyty a jištěním.

Na lezecké věži a v jejím okolí se každý pohybuje na vlastní nebezpečí!

 

LEZENÍ S DOLNÍM JIŠTĚNÍM

K výstupu na věž se používají fixně umístěné lezecké chyty a stupy. Jako osobní jistící body se používají na výstupových stěnách plakety a jako osobní horní jistící bod vždy dvojice karabin v koncovém řetězu.

Přísně ZAKÁZÁNO je používat k jištění horní zábradlí.

NÁCVIK SLANĚNÍ

K nácviku slanění slouží buď dvojice karabin v koncových plaketách, či řetězech, nebo horní „modrá“ trubková kostrukce.

NÁCVIK SLANĚNÍ VE STĚNĚ

Pro nácvik zřízení stanoviště ve stěně jsou v polovině poklopené stěny umístěny vždy 2 plakety vedle sebe.

Pro bezpečné zřízení stanoviště je nutné obě plakety spojit smyčkou o nosnosti minimálně 20 kN a karabinami s pojistkou zámku.

UPOZORNĚNÍ NA NĚKTERÉ ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ ČINNOSTI !

ZÁKAZ !

  • provlékání a zatěžování lana plaketou
  • jištění, nebo spouštění pouze přes textilní smyčku, nebo přes plaketu.
  • používání k jištění, či slaňování horní tyč zábradlí.
  • lezení dětí do 18-ti let bez doprovodu dospělé osoby

Provozovatel neodpovídá za nehody a úrazy, které sobě nebo jiným osobám způsobí návštěvník při lezení a pohybu v prostoru lezecké věže.

WC a případně šatny je možno bezplatně použít v přilehlé budově Boulderingového centra.

Závady na lezecké stěně hlaste na :
BLOK CENTRUM, z.s.
tel.: 602 851 501
e-mail.: milangenda@seznam.cz