BLOK PRO VŠECHNY

TENTO PROJEKT PODPORUJE: 

Hlavním cílem tohoto programu je nejen vyplnění volného času dětí sportovní aktivitou, ale také snaha o jejich  výchovu prostřednictvím  silných emocionálních prožitků, se kterými je lezení spojeno. Pomocí silného prožitku, který je pro děti v kritickém věku spojen spíše s drogami, alkoholem, kouřením, záškoláctvím, drobnými krádežemi atd. než se sportem, se snažíme v dětech vypěstovat psychickou odolnost, schopnost komunikovat a spolupracovat, smysl pro odpovědnost, poctivost atd.

 

Program probíhá  na venkovní lezecké věži a vnitřní boulderingové stěně, na které dochází každý týden děti z nejrůznějších institucí, se kterými jsme navázali kontakt.
Děti v rámci programu docházejí na venkovní stěnu na jaře a v letních měsících, učí se základním lezeckým krokům, technikám, koordinaci a rovnováze, překonávání strachu z výšky, starší děti se již za naší asistence navzájem sami jistí. Děti získávají znalosti ohledně základních uzlů, lezení na prvním konci lana (pro ty zdatnější).

 

Program BLOK PRO VŠECHNY byl zahájen začátkem roku 2010 a je pro všechny jeho účastníky ZDARMA

Pravidelně každý pátek od 15:00 do 16:00 hod pro veřejnost (všechny děti od 6-ti do 18-ti let)  

Na základě individuální domluvy pro děti z nejrůznějších institucí (dětských domovů, výchovných ústavů, nízkoprahových center atd.).

VŠICHNI ZÁJEMCI KONTAKTUJTE NÁS  PROSÍM NA ADRESE:  blokprovsechny@gmail.com                 nebo na +420 732 156 314,              Michaela Kupková -koordinátorka programu